Loading…

Stichting Ondersteuning Verstandelijk Gehandicapten

U vindt op deze website alle noodzakelijke informatie over de Stichting.

Get more details
  • 0

Doel

De stichting heeft tot doel het verlenen van steun aan verstandelijk gehandicapten woonachtig in Nederland.

 

Beloningsbeleid: Pro deo.

Bestuur

  • Y.C.M.vd Werf (VZ)
  • W. de Lege (secretaris-penningmeester)
  • O. Brockmeier-van Vloten (gewoon lid)
  • S. Schaap (gewoon lid)

Beleidsplan SOVG

Het beleid van de Stichting Ondersteuning Verstandelijk Gehandicapten (afkorting SOVG) is er op gericht om, met de financiële middelen  die de stichting ter beschikking heeft, materiële projecten te ondersteunen welke voor de realisatie extra financiële middelen behoeven ter realisatie van het project. In beeldspraak: Er wordt een huis gebouwd maar de middelen ontbreken voor het dak. 
 
Met materiële projecten wordt bedoeld, projecten die als doel hebben de verstandelijk gehandicapten te ondersteunen cq het mogelijk te maken bepaalde ( bv werk of leefomstandigheden) activiteiten te kunnen uitvoeren. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld voor consumptief gebruik of voor het oplossen van structurele financieringstekorten.

 

Verslag activiteiten

  • In 2018 werd een financiële bijdrage geleverd tbv van cliënten van stichting MEE in Rotterdam. Daarnaast werd een bedrag beschikbaar gesteld aan Rijvereniging De Hazelaar voor aangepast ruitermateriaal voor mensen met een meervoudige beperking. In 2019 werd via de NSGK een bedrag beschikbaar gesteld aan Rijvereniging De Hazelaar voor diverse bestedingen voor ruiters met een meervoudige beperking. De Rijvereniging kreeg op deze manier beschikking over extra middelen.

Eerdere activiteiten: 

  • In 2017 werd een financiële bijdrage geleverd aan Rijvereniging De Hazelaar in Rotterdam voor een paardenkamp voor mensen met een meervoudige beperking. Daarnaast werden meerdere bedragen via stichting MEE Rotterdam ter beschikking gesteld aan mensen met een beperking onder meer voor het deelnemen aan sportactiviteiten.

  • SRV-wagen en tuingereedschap aangeschaft om tuinen ( van bejaarden die het niet meer aan kunnen ) plantsoenen en andere groenvoorzieningen in de buurt aan te kunnen pakken. De wagen is bedoeld voor schaften maar ook voor het geval dat een cliënt zich even in alle rust kan terugtrekken als het even teveel is. De organisatie heeft zelf de SRV-wagen omgebouwd.

  • Een cliënt had een speciale koffer voor een demo pop en een tablet nodig om door het land te kunnen reizen naar cliëntenorganisaties om daar medecliënten voor te lichten op het gebied van hygiëne.

 

Financiële verantwoordingOnderstaand kunt u een recente verantwoording downloaden van de Stichting.

2018-2019: Download de PDF

2017: Download de PDF

Fiscale info

RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 809522810

 

Contact info

Stichting Ondersteuning Verstandelijk Gehandicapten

Herengracht 1G

2511 EG Den Haag

Web: www.sovg.nl

Email: info@sovg.nl

 

Inhoud © SOVG. All rights reserved.